بهترین های پرس سینه ایران معرفی شدندرقابت های پرس سینه بدون لوازم و با لوازم قهرمانی کشور با معرفی بهرین های کشور در ایلام، به کار خود پایان داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پرس سینه بدون لوازم و با لوازم قهرمانی کشور با حضور بیش از 450 ورزشکار به مناسبت دهه مبارک فجر در ایلام و با حضور دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.
رقابت هایی که در پایان نفرات برتر آن به شرح ذیل معرفی شدند.

برترین های رقابت های پرس سینه با لوازم قهرمانی کشور:

*** نوجوانان
۵۶ کیلو گرم
1- بابک علیزاده. 110 کیلوگرم اردبیل
2- مهدی الوی ۶۰ اردبیل
۶۰کیلوگرم
1- یوسف اصلانی ۸۵ اردبیل
۶۷/۵ کیلو گرم
1- سینا بیرام زاده گرمی ۱۲۰ اردبیل
۷۵ کیلو گرم
1- علی فلاحی ۱۴۵ خوزستان
2- علی عباسی ۱۲۰ اردبیل
۹۰ کیلو گرم
1- حسام زمانی ۱۴۰ اردبیل
۱۰۰ کیلو گرم
1- یوسف رجبی ۱۵۰ اردبیل

۱۱۰ کیلو گرم
1- محمد زلف خانی ۱۴۵ ایلام
***قهرمان قهرمانان نوجوانان***
1- علی فلاحی خوزستان
2- بابک علی زاده اردبیل
3- سینا بیرام زاده اردبیل


***جوانان
۶۰ کیلوگرم
1- مهدی زوعی ۸۰ آذربایجان شرقی
۶۷/۵ کیلوگرم
1- رضا بنداری زاده ۱۵۰ خوزستان
2- صالح محمدی ۱۵۰ رفسنجان
3- کسری نژادمحمدی ۱۱۵ مراغه
۷۵ کیلوگرم
1- جواد غلامی مقدم ۱۷۵ خراسان رضوی
۸۲/۵ کیلو گرم
1- فرشاد عیسوند نظری ۱۹۰ خوزستان
۹۰ کیلو گرم
1- محمد جوادی خواه ۲۱۰ خوزستان
2- محمد رضا مهدی لو ۱۷۲/۵ ایلام
۱۰۰ کیلو گرم
1- رضا شریفی ۲۰۰ خوزستان
۱۱۰ کیلو گرم
1- محمد بهرامی فر ۱۹۵ خوزستان
2- رضا سمیع قهفرخی ۱۷۵ شهرکرد
3- علی ملک شاهی ۱۵۰ ایلام
۱۲۵ کیلو گرم
1- پویا پژوهیده ۱۸۵ خوزستان
2- محسن حسین پور ۱۷۰ اردبیل
۱۴۰ کیلو گرم
1- سعید کیانی فر ۱۷۰ خراسان رضوی
2- ایمان صانعی ۱۶۷/۵ خراسان رضوی
3- امیر حسین غلامحسین ۱۵۰ رفسنجان
+۱۴۰ کیلوگرم
1- مسعود حسین پور ۱۷۰ اردبیل
***قهرمان قهرمانان جوانان***
1- محمد جوادی خواه خوزستان
2- فرشاد عیسوند خوزستان
3- جواد غلامی مقدم خراسان رضوی

***بزرگسالان
۵۶ کیلوگرم
1- علیرضا قنبری ۱۰۰ ایلام
۶۰ کیلو گرم
1- آرش پرونده ۵۰ اردبیل
۶۷/۵ کیلو گرم
1- مرتضی باقری ۱۰۵ کردستان
2- شهرام افراسیابی ۷۰ البرز
۷۵ کیلو گرم
1- مهدی هادی پور ۲۰۲/۵ کردستان
2- هاشم افشاری ۱۹۵ عسلویه
3- مهدی معصومی ۱۳۵ ایلام
۸۲/۵ کیلو گرم
1- سجاد رکرکیان ۲۰۷/۵ خوزستان
2- مصطفی حجتی ۲۰۵ البرز
3- مهدی سالاری ۱۹۰ فارس
۹۰ کیلو گرم
1- محمد جوادی خواه ۲۱۰ خوزستان
2- حسین صنعت ۱۹۵ فارس
3- داود قرابو ۱۹۵ زنجان
۱۰۰ کیلو گرم
1- محمد حسینعلی زاده ۲۹۰ خراسان رضوی
2- داود رحیمی ۲۲۵ زنجان
3- هادی موسوی ۱۹۰ زنجان
۱۱۰ کیلو گرم
1- افشین بختیاری ۲۶۰ ایلام
2- جعفر کریمیان ۱۸۵ اصفهان
3- علی اکبر موسوی ۱۷۵ خوزستان
۱۲۵ کیلو گرم
1- داود شرفی ۲۲۲/۵ ایلام
2- نامدار مرادی ۱۸۲/۵ کردستان
3- محمد عبدالهی ۱۸۰ ایلام
۱۴۰ کیلو گرم
1- محمد رحیمی راد ۲۹۰ ایلام
2- محمدشحیطاط حسینی ۲۵۵ خراسان رضوی
3- حمیدرضااقبالی فرد ۱۹۵ خوزستان
+۱۴۰ کیلو گرم
1- سعید رسولی ۲۱۵ ایلام
2- مهدی حمیدی ۱۹۵ ایلام
3- امید حیدری ۱۷۰ ایلام
***قهرمان قهرمانان بزرگسالان***
1- محمد حسین علیزاده خراسان رضوی
2- محمد رحیمی راد ایلام
3- داود شرفی ایلام

***مستر ۱
1- مرتضی باقری ۱۰۵ کردستان
۷۵ کیلو گرم
2- جواد نوروزی ۶۵ همدان
۸۲/۵ کیلو گرم
1- عباس یعقوبی ۱۹۰ خراسان رضوی
۹۰ کیلو گرم
1- جهانگیر بختیاری ۲۰۵ ایلام
2- احمد نصیری ۱۹۰ خوزستان
3- حبیب اله رحمانیان ۱۵۵ فارس
۱۰۰ کیلو گرم
1- داود رحیمی ۲۲۵ زنجان
۱۱۰ کیلو گرم
1- جعفر کریمیان ۱۸۵ اصفهان
2- نعمت الله شهبازی ۱۷۰ ایلام
۱۲۵ کیلو گرم
1- داود شرفی ۲۲۲/۵ ایلام
2- نامدار مرادی ۱۸۲/۵ کردستان
3- طاهر زارع ۱۲۰ اردبیل
۱۴۰ کیلو گرم
1- محمدشحیطاط حسینی ۲۵۵ خراسان رضوی

***مستر ۲
۶۰ کیلو گرم
1- غلامعلی کاظمی فرد ۷۵ ایلام
۶۷/۵ کیلو گرم
1- عبدالحمید کارگر نژاد ۱۰۰ فارس
2- هادی محمدی ۷۰ رفسنجان
۷۵ کیلو گرم
1- عبدالعظیم حمید زاده ۱۵۷/۵ خوزستان
۸۲/۵ کیلو گرم
1- مجید صنعت ۱۷۵ فارس
2- عبدالرضا کریمی ۱۶۵ خوزستان
3- محسن جمشید زهی ۱۴۰ زاهدان
۹۰ کیلو گرم
1- محسن کوشک پا ۱۸۵ خوزستان
2- علی ماندنی ۱۷۰ خوزستان
3- میثاق شاعرزاده ۱۳۵ خوزستان
۱۰۰ کیلو گرم
1- حمید رشیدی ۱۷۵ خوزستان
2- سعید سبحانیان ۱۴۵ فارس
۱۱۰ کیلو گرم
1- علی اشرف نرگس ۱۷۰ ایلام
2- کامران اکبری ۱۳۰ کردستان

***مستر ۳
۶۷/۵ کیلو گرم
1- لطفعلی صادقی ۷۵ اردبیل
2- حمزه افتخاری ۷۰ آذربایجان غربی
۸۲/۵ کیلو گرم
1- غلامعلی بارونی ۱۵۰ خوزستان
2- کریم ملیح ۱۲۰ ساوه
۱۱۰ کیلو گرم
1- خدایار خژائی ۱۴۰ همدان

***مستر ۴
۱۰۰ کیلو گرم
1- عبدالله مالچی ۸۰ خوزستان
***قهرمان قهرمانان ***
1- محمد شحیطاط حسینی خراسان رضوی
2- داود رحیمی زنجان
3- عباس یعقوبی خراسان رضوی


نتایج مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی کشور به شرح ذیل است:
***نوجوانان
۵۲ کیلو گرم
1- حمزه اسدی ۹۵ عسلویه
2- سعید حسین پور ۸۲/۵ رفسنجان
3- امیر حسین خیر اندیش ۸۰ فارس
۵۶ کیلو گرم
1- بابک علیزاده ۱۱۰ اردبیل
2- مهدی زنگاری ۸۰ نجف اباد
3- علی کاویانی ۸۰ کرمانشاه
۶۰ کیلو گرم
1- علیرضا بدخشان ۱۱۲/۵ اردبیل
2- حسین موسوی ۱۰۵ نجف اباد
3- یاشار یوسفی ۱۰۰ فارس
۶۷/۵ کیلو گرم
1- سینا بیرام زاده ۱۲۵ اردبیل
2- نورالدین روئینه ۱۲۲/۵ خوزستان
3- محمد صادق پور قاسمی ۱۲۰ رفسنجان
۷۵ کیلو گرم
1- پوریا دره گزی ۱۲۷/۵ خاتم اردکان
2- علی عباسی ۱۲۰ اردبیل
3- امید محمدی امینی ۱۲۰ نجف اباد
۸۲/۵کیلو گرم
1- جواد کاظمی ۱۶۰ ایلام
2- محمد مهدی رافتی ۱۴۷/۵ تهمتن البرز
3- امید رضا جعفری ۱۴۷/۵ اردبیل
۹۰ کیلو گرم
1- فردین سوری ۱۵۲/۵ تهمتن البرز
2- حسام زمانی ۱۴۰ اردبیل
3- محمد مبین دینی پژو ۷۰ ایلام
۱۰۰ کیلوگرم
1- یوسف رجبی ۱۵۲/۵ کبیر نمین
2- علی نصیری ۱۴۲/۵ لرستان
3- پارسا لطیفیان ۱۲۷/۵ ایلام
۱۱۰ کیلو گرم
1- احسان رشیدی ۱۶۰ ایلام
2- امیر رضا ملیحی ۱۴۵ همدان
3- مجتبی مجددی ۱۲۰ رفسنجان
۱۲۵ کیلو گرم
1- محمدامیر قاسمیان ۱۵۰ رفسنجان
2- مسعود طایفه ۱۱۵ نجف اباد
3- امر محمد کریمی ۸۲/۵ ایلام
۱۴۰ کیلو گرم
1- علی قولنجی ۱۸۰ آ غربی
2- اشکان روحانی ۱۵۰ آ شرقی
+۱۴۰کیلو گدم
1- محمد امین نظری پور ۸۵ اسلام اباد
1- علیرضا محمود ابادی ۷۵ خراسان جنوبی
2- مهدی بارانی ۳۵ نجف اباد
***قهرمان قهرمانان
1- جواد کاظمی ایلام
2- بابک علیزاده اردبیل
3- سینا بیرام زاده اردبیل
***نتایج تیمی***
1- اردبیل ۹۸ امتیاز
2- ایلام ۴۸ امتیاز
3- کبیر نمین ۴۵ امتیاز

***جوانان
۵۶ کیلو گرم
1- یوسف پروانه ۱۰۵ عسلویه
2- عبدالوهاب اسدی ۱۰۰ عسلویه
3- محمد حسن جعفری ۸۷/۵ ایلام
۶۰ کیلو گرم
1- رضا کریمیان ۱۱۷/۵ تهمتن البرز
2- علی نیکو خلق ۱۱۷/۵ خراسان رضوی
3- مهدی عبدالحسین نسب ۱۱۷/۵ رفسنجان
۶۷/۵کیلو گرم
1- صالح محمدی ۱۴۲/۵ رفسنجان
2- جلال امیری ۱۳۰ خوزستان
3- بهزاد شاه محمدی ۱۲۷/۵ کردستان
۷۵ کیلو گرم
1- مبین نظری اصل ۱۵۷/۵ خراسان رضوی
2- احمد محمدی ۱۵۷/۵ اصفهان
3- عرفان نورسته ۱۵۷/۵ فارس
۸۲/۵ کیلو گرم
1- حسین سبزی ۱۷۵ فارس
2- حمید سالمی ۱۶۰ اصفهان
3- محمد عبدالهی ۱۵۵ کردستان
۹۰ کیلو گرم
1- حامد فتاح پور ۱۹۰ یزد
2- رضا بویری ۱۸۰ خوزستان
3- امیر جعفری ۱۷۰ چهارمحال وبختیاری
۱۰۰ کیلو گرم
1- محمد شیرانی ۲۰۰ چهار محال و بختیاری
2- میلاد ساحتی نور ۱۵۵ همدان
3- محمد علی شهیدی ۱۵۰ رفسنجان
۱۱۰ کیلو گرم
1- محمد رضا گنجعلی خان ۱۸۵ رفسنجان
2- محمد صادق موسوی ۱۸۵ هیات لنجان
3- محمد فتحی ۱۷۰ اردبیل
۱۲۵ کیلو گرم
1- هومن روینتن ۲۰۲/۵ هیات لنجان
2- بنیامین کاکاوند ۱۹۰ ایلام
3- علیرضا اصغری ۱۷۵ اردبیل
+۱۴۰ کیلوگرم
1- مهرداد عباسی ۱۸۰ رفسنجان
***قهرمان قهرمانان
1- حامد فتاح پور یزد
2- حسین سبزی فارس
3- محمد شیرانی چهارمحال وبختیاری
***نتایج تیمی***
1- خراسان رضوی ۷۹ امتیاز
2- خوزستان ۷۸ امتیاز
3- رفسنجان ۷۱ امتیاز

***بزرگسالان
۵۶ کیلو گرم
1- ابوالفضل حسن پور ۱۳۰ فارس
2- سید سعید موسوی ۱۲۰ خراسان رضوی
3- علیرضا قنبری ۱۰۲/۵ ایلام
۶۰ کیلو گرم
1- محمد زمانی ۱۴۲/۵ نخل تقی
2- حمید رضا جعفری ۱۴۲/۵ عسلویه
3- عزالدین جانی ۱۱۵ ایلام
۶۷/۵ کیلو گرم
1- صمد عباسی ۱۷۰ عسلویه
2- یحیی موسوی ۱۵۵ خراسان رضوی
3- مهدی رضایی ۱۴۵ ایلام
۷۵ کیلو گرم
1- علی اکبر محمد زمان ۱۸۵ فارس
2- جلال محسنی ۱۷۲/۵ چهارمحال و بختیاری
3- محمد خدارحم زاده ۱۷۰ ایلام
۸۲/۵کیلو گرم
1- رسول حسینیان ۱۹۰ عسلویه
2- حسین سبزی ۱۷۵ فارس
3- محمد یاوری ۱۷۵ خراسان رضوی
۹۰ کیلو گرم
1- محمد رحیمی ۲۱۰ عسلویه
2- عمر گله داری ۱۹۰ عسلویه
3- علی کمانیان ۱۸۷/۵ فارس
۱۰۰ کیلوگرم
1- مجید منفرد ۲۲۰ فارس
2- امیر محمد اقایی ۲۱۲/۵
3- جلیل غلامی ۲۰۲/۵ کردستان
۱۱۰ کیلو گرم
1- مجید شمس ۲۲۵
2- حمید رضا رنجکش ۱۹۰ تهمتن البرز
3- علی اکبر موسوی ۱۸۰ خوزستان
۱۲۵ کیلو گرم
1- ابراهیم شعله ۲۶۰ عسلویه
2- حمید قنبری ۲۲۲/۵ کرمانشاه
3- فرشاد مروتی ۲۲۰ کرمانشاه
۱۴۰ کیلو گرم
1- علی درویشی ۲۷۲/۵ تهمتن البرز
2- محمد حسین رجبی ۲۲۲/۵ ایلام
+۱۴۰کیلو گرم
1- علی قیصری ها ۲۴۰ عسلویه
2- کمال مام رسولی ۲۳۰ ارومیه
***قهرمان قهرمانان
1- ابراهیم شعله عسلویه
2- علی درویشی تهمتن البرز
3- صمد عباسی عسلویه
***نتایج تیمی***
1- ایلام ۱۰۲ امتیاز
2- عسلویه ۶۹ امتیاز
3- کردستان ۶۸ امتیاز

***مستر ۱
۶۰ کیلو گرم
1- کیوان نرگسی ۸۰ ایلام
۶۷/۵ کیلو گرم
1- مالک پژمان ۱۴۵ رفسنجان
2- مهرداد شهریاری ۱۱۵ عسلویه
3- اصغر باباپور ۱۱۲/۵ تهمتن البرز
۷۵ کیلو گرم
1- عبدالحسین قربانی ۱۳۷/۵ قم
2- محمد حسین ناظری ۱۳۵ البرز
3- مسعود غلامی ۱۱۵ ایلام
۸۲/۵ کیلو گرم
1- علی عبادی ۱۶۵ قم
2- حسن یعقوجی ۱۵۲/۵ خراسان رضوی
3- کرم تارک ۱۵۰ قم
۹۰ کیلوگرم
1- محسن زمانی ۱۷۰ تهمتن البرز
2- رحیم رستگاری ۱۳۵ البرز
3- سعید نساریان ۱۱۵ ایلام
۱۰۰کیلو گرم
1- محمد حسین ارمان ۱۸۲/۵ هیات لنجان
2- مصطفی خیر خواه ۱۸۰ آ شرقی
3- بختیار درخشان ۱۷۷/۵ ایلام
۱۱۰ کیلو گرم
1- یحیی اباذری ۱۸۰ قم
2- مجید کرباسیان ۱۷۷/۵ هیات لنجان
3- ولی الله موسوی ۱۷۰ خوزستان
۱۲۵ کیلو گرم
1- ایت الله جعفری ۲۱۲/۵ چهارمحال وبختیاری
2- محمد شحیطاط ۲۱۲/۵ خراسان رضوی
3- عبدالله دهقانی ۱۷۵ فارس
۱۴۰ کیلو گرم
1- مهدی کریم دوست ۲۰۲/۵ گیلان

***مستر ۲
۵۶ کیلو گرم
1- جهان نجفی ۳۵ پیام تهران
۶۷/۵کیلو گرم
1- بیژن نعمتی ۸۲/۵ چهارمحال وبختیاری
2- هادی محمدی ۷۵ رفسنجان
۷۵ کیلوگرم
1- عبدالعظیم حمیدزاده ۱۴۰ خوزستان
2- محمد حسن محمدزاده ۱۲۰ فارس
3- حمید رضا کامل ۱۱۵ قم
۸۲/۵کیلوگرم
1- علیرضا ماندنی ۱۴۷/۵ خوزستان
2- محسن جمشیدزهی ۱۴۲/۵ خاش
3- محمد علی قنبری ۱۰۷/۵ قم
۹۰ کیلو گرم
1- محسن کوشک پا ۱۸۵ خوزستان
2- میثاق شاعرزاده ۱۴۰ خوزستان
3- ماشاالله حسینی ۱۲۵ پیام تهران
۱۰۰ کیلو گرم
1- حمید رشیدی ۱۶۰ خوزستان
2- رضا ارزانش ۱۴۵ چهارمحال وبختیاری
3- رضا پور رحیمی ۱۴۵ یزد
۱۱۰ کیلو گرم
1- علی اشرف نرگس ۱۷۵ ایلام
2- علی مختاری ۱۴۲/۵ چهارمحال وبختیاری
3- حسین تقی زاده ۱۳۲/۵ قم

***مستر ۳
۵۶ کیلو گرم
1- حمید حبیب پور ۷۰ هیات لنجان
۶۷/۵کیلو گرم
1- لطفعلی صادقی ۸۰ اردبیل
2- محمدباقرهاشمی ۶۰ پیام تهران
۷۵ کیلو گرم
1- تقی موسوی ۱۰۰ البرز
2- الماس فرهادیان ۷۰ ایلام
3- اصغر اسدی ۶۰ پیام تهران
۸۲/۵کیلوگرم
1- عباس قربانعلی ۹۰ پیام تهران
2- امیر صادق پور ۷۷/۵ پیام تهران
۱۰۰ کیلو گرم
1- علیرضا ابراهیم زاده ۱۲۰ تهمتن البرز
2- غلامرضا زهروند ۶۰ پیام تهران
۱۱۰ کیلوگرم
1- علی خلج تهرانی ۱۲۰ قم

***مستر ۴
۶۷/۵کیلو گرم
1- ابوالقاسم ملک زاده ۹۵ همدان
2- رحمت الله ظاهری ۴۰ همدان
۷۵ کیلو گرم
1- جلیل مسروری ۵۵ کردستان
۹۰ کیلو گرم
2- عباس بهرام نیکان ۹۰ پیام تهران
۱۰۰ کیلو گرم
1- عبدالله مالچی ۷۰ خوزستان
***قهرمان قهرمانان
1- ایت الله جعفری
2- شیطاط حسینی
3- حسن کوشک پا
***نتایج تیمی پیشکسوتان***
1- خوزستان ۱۹۴ امتیاز
2- ایلام ۱۴۸ امتیاز
3- قم ۱۰۴ امتیاز