شرایط ثبت نام در دوره های مربیگری درجه 3 فیتنس اعلام شدعلاقمندان واجدالشرایط حضور در دوره های آموزشی مربیگری درجه 3 فیتنس می توانند با ورود به سامانه ملی پرورش اندام (سایت فدراسیون) مبادرت به ثبت نام نمایند.

علاقمندان واجدالشرایط حضور در دوره های آموزشی مربیگری درجه 3 فیتنس می توانند با ورود به سامانه ملی پرورش اندام (سایت فدراسیون) مبادرت به ثبت نام نمایند.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، علاقمندان به شرکت در دوره هایمربیگری درجه 3 فیتنس می بایست با ورود به سایت فدراسیون و متعاقب آن ورود به بخش سامانه ملی ثبت نام در قسمت انفرادی مربی، کار ثبت نام خود را انجام دهند.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شرایط حضور علاقمندان به دوره های مربیگری درجه 3 فیتنس را اینگونه اعلام کرده:

1- داشتن حداقل سن 20 سال تمام

2- داشتن نمرات عمومی درجه 3 از ادارات ورزش و جوانان و یا حکم مربیگری درجه 3

3- داشتن آمادگی جسمانی مطلوب در اجرای تست های مختلف

4- نداشتن هرگونه سوءپیشینه و اعتیاد (پس از ثبت نام و پیش از شروع کلاس ها کعرفی نامه از طرف فدراسیون یا هیات های مربوطه به شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی سوءپیشینه و عدم اعتیاد ارائه خواهد شد.