پرواز ابدی رفوگرانجعفر رفوگران از بنیان گذاران رشته پرورش اندام در ایران دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافت و آسمانی شد.

جعفر رفوگران از بنیان گذاران رشته پرورش اندام در ایران دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافت و آسمانی شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، استاد جعفر رفوگران از بنیان گذاران و پیشکسوتان رشته پرورش اندام در ایران دعوت حق را لبیک و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام این ضایعه بزرگ را به خانواده مرحوم جعفر رفوگران و جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام تسلیت می گوید.

روحش شاد و یادش گرامی