1399/09/06

تفاهم نامه همکاری مشترک میان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌ها و فعالیت‌های علمی، آموزشی، و تحقیقاتی مشترک و پیشبرد استمرار آن تفاهم نامه‌ای میان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به امضا رسید.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ در راستای همکاری، تامین و تبادل امکانات و ظرفیت های فناوری، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، اجرایی و مشاوره‌ای در تمام زمینه‌های مرتبط با وظایف فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تفاهم نامه‌ای به امضای طرفین رسید.

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی، تخصصی و کاربردی مورد نیاز فدراسیون با امتیاز آموزشی، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و تبادل تجربه بین پژوهشگاه و فدراسیون در ارتقای کیفیت آموزشی، استفاده متقابل از امکانات آموزشی بر حسب نیاز، حمایت از استارتاپ‌ها و فناوری‌های ورزشی معرفی شده از پژوهشگاه علوم ورزشی برای معرفی به مربیان، داوران و ورزشکاران، راه‌اندازی کارگروه مطالعاتی مشترک در زمینه شناسایی و توسعه نیازهای پژوهشی و تجهیزات فناوری مورد نیاز پرورش اندام و بدنسازی، سرمایه‌گذاری مشترک و تعریف طرح‌های پژوهشی مورد نیاز فدراسیون، چاپ و انتشار و توزیع نشریات، و کتب، محتوا علمی و ... به صورت مشترک، معرفی و استفاده از کتب تخصصی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان منبع کتب دوره‌های مربیگری و بازآموزی متقاضیان مدارک مربی‌گری فدراسیون و ...از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

این تفاهم نامه همکاری در دو نسخه فی ما بین محمد تقی امیری خراسانی سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و علی شریف زاده رییس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به مدت پنج سال در صورت توافق طرفین به امضا رسید.