1399/11/03

عزت‌پور: با حضور نصیرزاده به بازگشت مردان آهنین به تلویزیون خوش‌بین هستم

قهرمان قویترین مردان ایران گفت: بسیار خوش‌بین هستم که با ورود نصیرزاده مردان آهنین از سال آینده به تلویزیون بازگردد تا دل مردم و دل  قویترین مردان شاد شود.

محمد عزت پور در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در خصوص نقاط ضعف فدراسیون در گذشته و انتظارات ورزشکاران با تغییر و تحولات جدید، اظهار داشت: امروز برای عرض تبریک خدمت رئیس جدید رسیدیم. با شناختی که از او دارم میدانم نصیرزاده شخصی کاری و عمل‌گرا است. امیدوارم همیشه پای ورزشکاران بایستد.

وی در ادامه افزود: به عنوان یکی از ورزشکاران این فدراسیون که سال هاست به صورت حرفه ای تمرین می کنم، امروز برای اولین بار وارد این مجموعه شدم. رئیس جدید را در جریان مسابقات پیش رو قرار دادم و امیدوارم که کمک هایشان شامل حال ورزشکاران قویترین مردان هم بشود.

قهرمان قویترین مردان یادآور شد: حدود 30 تا 40 روز دیگر مسابقات حرفه ای جهان در کشور بحرین برگزار می شود. آقای نصیرزاده را در جریان این رویداد گذاشتیم که قول هایی به ما دادند تا بتوانیم با خیال راحت تر برای رقابت ها آماده شویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیار خوشبین هستم که با ورود دکتر نصیرزاده مردان آهنین از سال آینده به تلویزیون بازگردد تا دل مردم و دل  قوی ترین مردان شاد شود.