1399/11/03

نامزدهای ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شدند

نامزدهای تایید صلاحیت شده برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شدند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، براساس اعلام معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، بعد از بررسی‌های به‌ عمل آمده توسط مراجع ذیصلاح نظارتی، تاکنون اسامی آقایان حسین اخلاقی، سید رضا میرابوطالبی، کاوه درودی، حسین یارمحمدیان، عبدالمهدی نصیر زاده، منصور عبدی، کمال جوانمرد و محمدرضا کاظمی آشتیانی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

 

دفتر امور مجامع معاونت قهرمانی از دبیر برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خواسته تا نسبت به دعوت از کاندیداها برای شرکت در انتخابات اقدام لازم معمول دارد.