کرباسی؛ سرپرست دبیری فدراسیون:

اتاق شیشه‌ای فدراسیون راه اندازی شد/ اطلاعات و اسامی مربیان در دسترس عموم قرار گرفت

سرپرست دبیری‌‌‌ ‌‌‌فدراسیون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدنسازی و پرورش اندام گفت؛ در راستای شفاف سازی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و طبق دستور سرپرست فدراسیون، اطلاعات و اسامی مربیان موردتایید فدراسیون در دسترس عموم قرار گرفت.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛ حسن کرباسی با اشاره به سیاست های فدراسیون اظهار کرد: بخش بانک اطلاعاتی مربیان در صفحه اول سایت رسمی فدراسیون فعال و کلیه اطلاعات مربیان حوزه بدنسازی و پرورش اندام سراسر کشور در این بخش قابل استعلام و در دسترس عموم می باشد.

 

وی با بیان اینکه سیاست اصلی ما شفاف سازی است، ادامه داد: با تلاش های همکاران فدراسیون در بخش های مختلف اعم از روابط عمومی، آموزش، انفورماتیک و ه